MENU

Filia Bielice · Wieczór kolęd

Wieczór kolęd 2014

Dnia 14.12.2014 r. o godz. 17.00 w sali WDK w Bielicach odbył się Wieczór Kolęd dla stałych czytelników i wolontariuszy świetlicy i biblioteki oraz seniorów „Pokolenie Plus”. Spotkanie zorganizowane było przez Filię biblioteczną i  Świetlicę przy GOKSiR w Łambinowicach. Celem spotkania było podtrzymywanie tradycji świątecznych oraz integracja starszego pokolenia z młodszym. Podczas wspólnego spotkania wystąpił Zespół Wokalny „Fantazja” oraz odbył się koncert instrumentalny w wykonaniu dzieci. Zaproszeni goście podzielili się opłatkiem, a następnie zasiedli do stołów gdzie czekały na nich tradycyjne potrawy i niespodzianki przygotowane przez dzieci. Zaproszeni goście odczuli atmosferę Świąt Bożego Narodzenia i przeżyli miłe chwile wzajemnej bliskości podczas wspólnego kolędowania. Wszyscy spędzili ten dzień jak jedna rodzina, przy jednym wigilijnym stole przy którym nie zabrakło radości i wzruszeń. We wspólnym spotkaniu wzięło udział około 60 osób. 

Filia Bielice