MENU

Filia Bielice · Opis

Filia  biblioteczna  w  Bielicach  istnieje  już  od  1973 r. Swoją  pierwszą  siedzibę  miała w starym budynku  należącym  do  Urzędu  Gminy  Łambinowice, mieszczącym się w centrum wsi. Do obecnego budynku, który jest Wiejskim Domem Kultury w Bielicach została przeniesiona pod koniec 2001r. Filia biblioteczna gromadzi i udostępnia książki. Prowadzi działalność kulturalno- oświatową i informacyjno –bibliograficzną.


        W  2013 roku w ramach  PROGRAMU  ROZWOJU  BIBLIOTEK  nasza  biblioteka  została  wyposażona w dwa  komputery, urządzenie  wielofunkcyjne  oraz  aparat  fotograficzny. Dzięki  PRB  filia  biblioteczna  przekształca  się  w  nowoczesną  placówkę  spełniającą  rolę  centrum informacyjno-kulturowo- rozrywkowe  w  środowisku  wiejskim.
  Nasza biblioteka koncentruję się na lokalnych odbiorcach i dostosowuje swoją ofertę do ich potrzeb i oczekiwań. Jako centrum społeczne pełni przede wszystkim funkcję integracyjne  ludzi  starszych   z  młodszym  pokoleniem. Daje im  szansę  być  aktywnym  poprzez udział  w imprezach takich  jak:  Dzień  Kobiet, Dzień Rodziny, Dzień Seniora, Jasełka i Wigilia. Dba też o rozwój  intelektualny poprzez  dostarczanie  im  książek  wprost  do domu, interesuje  się  ludźmi  niepełnosprawnymi  i chorymi, niosąc im dobre  słowo  w  postaci  życzeń  i drobnego  upominku.

Biblioteka współpracuje ze świetlicą wiejską, zespołem wokalnym Fantazja, Publiczną Szkołą Podstawową, sołtysem i Radą Sołecką oraz z liczną grupą wolontariuszy, którzy wspierają naszą działalność w lokalnym środowisku.


            Zapraszamy  wszystkich  chętnych  do  bezpłatnego  korzystania  z  zasobów  Internetu i  programów  użytkowych. Godziny  korzystania  pokrywają  się z  czasem  pracy  biblioteki.

Filia Bielice